لیست محصولات شرکت پالایش دنابام گلستان

قیرهای نفوذی

قیرهای طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ یکی از ویژگی های مهم قیر حساسیت آن نسبت به تغییرات درجه حرارت است ... ادامه مطلب