فارسی    English

آزمایش قیر

آزمایشات قیر در ایران بر اساس استاندارد ملی INSO 12505 انجام می گیرید، بر این اساس آزمایشگاه شرکت پالایش دنا بام گلستان از ابتدای تاسیس، با تامین تجهیزات بروز مرتبط با آزمون های استاندارد و آموزش پرسنل خود، موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران به شماره گواهینامه GLS/3442 گردید. همچنین این شرکت موفق به پیاده سازی سیستم ISO 17025 در آزمایشگاه خود گردیده است.
آزمایشگاه شرکت پالایش دنا بام گلستان آماده خدمت رسانی در خصوص انجام آزمایشات قیر در سامانه “سینا” و خارج از آن می باشد.

bitumen test
DSR

واحد آزمایشگاه شرکت یکی از جامع ترین آزمایشگاه های قیر با موفق ترین دستگاه های آزمایشگاهی PG جهت کنترل کلیه مراحل تولید از خوراک ورودی تا تولید محصول نهایی، مخازن ذخیره و حمل و نقل تا محل تقاضای مشتری، کیفیت محصولات خود را تضمین می نماید که در این خصوص با اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران “NACI” و گواهینامه استاندارد ملی ایران تخمین و اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی را در اولویت راهبری خود می داند.

خوش آمدید به پالایش دنا بام گلستان