فارسی    English

از شما تشکر می کنیم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. می خواهیم اطمینان حاصل کنید که انتظاراتتان را برآورده می کنیم.

خوش آمدید به پالایش دنا بام گلستان